We are Gr8! :D

Supernice !

Fellesforum for Animasjon og Interaktivitet
[http://ai1forums.freeforums.org/]

Lagringsplass (Servere)
Sqweebs (20gig): [http://www.sqweebs.org/]
Dropbox (file storage): [http://www.dropbox.com/]

Tutorials
Tutorials for bone tool i Flash: [http://addicted2webdesign.com/2010/05/adobe-flash-cs5-tutorial-the-new-bone-tool/]
Awesome tutorial i ActionScript 3.0 fra Adobe: [http://tv.adobe.com/show/actionscript-11-with-doug-winnie/]
Software training - What would you like to learn today?: [http://www.lynda.com/]
Flash og animasjonstutorials:
[http://www.heyflash.com/]
[http://www.delicious.com/ai9]
Newgrounds Wiki side for utviklere, inneholder flere tutorials laget i Flash om Flash
[http://www.newgrounds.com/wiki/developer-resources/tutorials]
Newgrounds Audio Portal, her finner man mye musikk, se under "Licensing Terms" om du har lov til å ta dem i bruk, de fleste krever kun at du nevner artisten i rulleteksten og ikke tjener penger på musikken
[http://www.newgrounds.com/audio/]
Basic actionscript 3.0 for spill og mer
[http://www.onenterflash.com/search/label/tutorialpage/]

Cases
Case #1
Case #2
Case #3
Case #4
Case #5
Case #6